Yeryüzünün İlk Kadın Doktoru

Halkın ve ögrencilerin karşı olmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri’nde 23 Ocak 1849 tarihinde Geneva College (New York) tıp fakültesinden mezun olan ve ilk kadın Doktor olarak tarihe geçen Elizabeth Blackwell 3 Şubat 1821’de İngiltere’nin Bristol şehrinde doğmuştur.

Yeryüzünün İlk Kadın Doktoru

195 yıl önce 3 Şubat 1821 de İngiltere’de (Bristol) Elizabeth Blackwell (1821-1910) dünyaya gelmiştir. 11 yaşında iken ailesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletlerine (A.B.D.) taşınan Blackwell, insan ve kadın hakları savunucusu, köleliğe karşıt babasını 1838 yılında kaybeder. Tıp Fakültesi okuyup, Doktor olmayı isteyen Elizabeth 12 yerden „red“ cevabı alır. Sonunda 1847’de Geneva College (New York)’da tıp öğrencisi olup, 23 Ocak 1849’da dönem birinciliği ile mezun olmuştur (1).

O tarihlerde kadın Doktor olarak çalışması oldukça zor idi. Kimse Elizabeth’e muayenehane açaması için evini veya bürosunu kadın olduğundan dolayı kiraya vermedi, hastaneler işe almadılar. Paris’te dahi Diploması kabul edilmeden yardımcı olarak çalıştığı bir klinikte, genç bir hastadan pürülan oftalmi hastalığı kapmıştır. Bir gözünü kaybettikten sonra cerrah olma hayallerini bırakmak zorunda kalmıştır.

Tekrar New York’a dönen Elizabeth sonunda kendi evini satın alarak bir muayenehane açabilmiştir. Yıllar sonra başarılarından dolayı basının dikkatini çekmiş, hatta 1857 yılında sadece kadınların tıp eğitimi gördüğü bir „Üniversite Hastanesi“ açmayı başarmıştır. „Women’s Medical College of the New York Infirmary“ oldukça ağır bir tıp eğitimi sunmaktaydı. Zira kimsenin kadın Doktorlar için kötü söz sarf etmesini istemedi. Fakülte eğitimi esnasında en ufak psikolojik etkilenmede, öğrenciler atıldı. Ancak tüm mezunlar „Erkek Tıp Fakülteleri“ hocalarının sınavlardaki tüm zorlamalarına rağmen, başarı ile Doktor oldular. 1869’da İngiltereye dönen Elizabeth National Health Society’i kurdu (İngilterede bugünün National Health Service).

Daha sonra Florance Nightingale ile birlikte „London School of Medicine for Women“ okulunda hemşire ve doktor yetiştirmeye başladılar. Daha sonra çalışma hayatından yavaş yavaş uzaklaşıp, kitaplar yazmaya başlayab Elizabeth 1910 yılında İskoçya’da vefat etti.

1895’te basılan „Pioneer Work in Opening the Medical Profession to Women“ kitabında, Dr. Blackwell başlangıçta tıp üzerine çalışma fikrinden uzaktı. Vücut ile ilgili olan herşeyden nefret ettigini söylemiş, favori çalışmalarının tarih ve metafizik olduğunu yazmıştı. Yakın bir arkadaşı ölürken eğer doktoru kadın olsaydı, daha az acı çekeceğini söyleyince, ideallerinin tıp bilimine döndüğünü yazmıştır.

Kaynaklar

1) Antonius Lux (Hrsg.): Große Frauen der Weltgeschichte. 1000 Biographien in Wort und BildSebastian Lux Verlag, München 1963, S. 67.

2) Elizabeth Blackwell, Amy Sue Bix, Pioneer Work in Opening the Medical Profession to Women: Autobiographical Sketches. Humanity Books, 2005. ISBN 1-59102-255-X

Resimler Wikipedia dan alınmıştır.