Hasta Takip Sistemleri

Yaşam Enerjisi Analizi

24 Saat Aralıksız Vücudunuzdan Gelen Sinyalleri Dinler
Bu Sinyaller ve Kalp Atım Değişkenliği Analizi ile Beyin, Kalp, İç Organlar, Kaslar ve tüm Vücut arasındaki İletişimin Haritası Ortaya Koyulur, Sizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunuz ve Biyolojik Yaşınız Ortaya Çıkar

Ne Kadar Sağlıksınız ; Sayılar ve Grafikler ile Analiz

Bir kişinin genel sağlığını değerlendirmek için kullanılabilecek güvenilir ve son derece hassas bir tarama aracı geliştirdik.
Teknolojimiz, Avrupa Kardiyoloji Derneği (Task Force of the European Society of Cardiology) ve Kuzey Amerikan Kalp Pili ve Elektrofizyoloji Derneği (North American Society of Pacing and Electrophysiology) tarafından HRV ölçümlerini gerçekleştirmek ve analiz etmek için belirlenen 1996 Kılavuzları ile %100 uyumludur.
Kalp atışları arasındaki ölçülen mesafeler, geliştirdiğimiz bir spektral analiz şemasında görüntülenir: Yaşam Enerjisi Anlaizi veya Dijital Cehck-Up ismini verdiğimiz bu yöntem bütünsel sağlık durumunuz hakkında bilgi sağlar ve sizin için bir Analiz Raporu hazırlar.

Her bir kalp atımının bir sonraki ile arasında milisaniye bazlı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar kişiye özgüdür. Vücudumuzun günlük yaşantıdaki her türlü değişikliklere adaptasyon kabiliyetini gösterir.

Beyin (Santral Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi) ile birlikte çalışan kalp, çoğu zaman da kendi kendine çalışı, hatta bilim adamları kalbin kendi kendine bir “zeka”sı olduğuna inanırlar ve buna “Heart Intelligence” ismi verilmiştir ()

1963’te Hon ve Lee, doğumdan önce kalp atışı sekansının değişkenliğinin yeni doğanın sağlık durumu hakkında biligler verdiğini yayınladı. Kalp atış hızı değişkenliği (Heart Rate Variability) kavramı böylece yaratılmış ve kanıtları doğrulanmıştır. Sağlığımızın ve vücudumuzun refah tanısı için bir araç olarak kalp atış hızı değişkenliğinin keşfinden 50 yıl sonra, mevcut sağlık durumunu her yaştan herkes için tam olarak hesaplamayı ve görselleştirmeyi mümkün kılmıştır. PubMed indexli tıbbi yayınlarda veri tabanında günümüzde 50.000’i aşkın makale bulunmaktadır.

İnsan vücudu enerji yüklüdür. Bu enerji veya elektrik sadece kalbi uyaran bir elektrik akımı değil, tüm sinir sisteminin çalışmasına imkan verdiği, organ fonksiyonlarının yerine getirildiği ve mekanik (Örneğin : Hareket Sistemi) işlevlerin yapılabilmesini sağlayan bir güçtür. Her elektriksel güç bir manyetik akım doğurur. İşte manyetik akımlar ve insan vücudunun sinirsel duyum mekanizmaları ile birleştiğinde, dış etkenlere, gelişime, öğrenime, tecrübeye, sempatik / parasempatik aktiviteye, uykuya ve her şeyimize etki eder. Kalbimiz de kendi kendine akım geliştirir ve kendi “zeka”sı ile başta Beyin olmak üzere, vücuttaki tüm organlarla senkron (uyumlu) çalışır. Hormonal ve sinirsel etkilenmelerinin haricinde kalp şu manyetik etkenlerden ilham alarak, kendi çalışmasını yönetir ve bu her insanda farklıdır :

1.Merkezi Sinir Sistemi
2.Otonom Sinir Sistemi
3.Sinüs düğümü (kalbin 1 numaralı elektrik kaynağı)
4.Solunum (Akciğerler)
5.Tansiyon değişiklikleri, günlük aktiviteler
6.Yeme, İçme
7.Dolaşım sistemi, kapiller sistemdeki akım
8.Mensturasyon
9.Mevsimler
10.Yaşam dönemleri

24 saatlik Yaşam Enerjisi Analizi ile (HRV Analizi) kişinin sağlık durumu hakkında birçok bilgi elde edilir. Sağlığın matematiksel ve bilimsel olarak ölçümü olarak adlandırılan analiz bize şu başlıklar altında bilgiler sunar :

1.Biyolojik Yaş
2.Vücudumuzun Performans Potansiyeli
3.Stres Potansiyeli
4.Burnout yani tükenmişlik sendromu riski
5.Uyku düzeni, kalitesi
6.Rejenerasyon, hücre yenilenmesi oranı
7.Mental performans, dikkat, konsantrasyon
8.Yeme İçme alışkanlıklarının vücuda etkileri
9.Solunum, nefes kalitesi
10.Kronik hastalıklara veya enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski
11.Kalbin sağlık durumu
Sol taraftaki anlık HRV grafiğinde kişinin stressli ve sinirli durumunu yansıtırken, sağ taraftaki grafik, bu durum geçtikten sonra ve kişinin rahat, uyumlu nefes aldığı dönemdeki halini yansıtmaktadır.

Holter System Dakik© ile yapılan 24 saatlik değişik kullanıcılardan alınan HRV Autonom Health Analizi örnekleri aşağıda sunulmuştur. Yanda Resim 1’de görülen (en üstte) grafik 23 yaşında sağlıklı bir erkek kullanıcıya aittir. Yaşam enerjisi oldukça iyi, gece uykuları düzenli ve kaliteli, stres potansiyeli düşük, hastalıklara karşı direnci yüksek olarak tespit edilmiştir.

Resim 2’de ise (ortada) 45 yaşında kronik strese maruz kalan, işyerinde gece nöbetleri olan, uyku kalitesi düşük, stres potansiyeli yüksek, günlük yaşantıdaki olaylara vücut direnci düşük bir analiz ortaya çıkmıştır. Biyolojik yaşı 62 olarak bulunmuştur. Saat 15:00 civarı bir mental stress olayı yaşamış (görüldüğü üzere) total power düşmüştür.

Resim 3’de ise (en altta) intihar teşebbüsünde bulunan 52 yaşındaki bir firma sahibinin yaşam enerjisi grafiği (Heart Rate Variability Analizi) görülmektedir. Biyolojik yaşı 84 saptanan bu kişinin, vücut direncinin ne denli düşük olduğu, gece uykularının tamamen kalitesiz olduğu ve hücrelerinin yenilenmediği bulunmuştur. Ancak bu kişide yapılan tıbbi check-up normal olarak değerlendirilmiştir. Bu da HRV Dakik© Holter Cihazı ile Yaşam Enerjisi Analizi’nin ne denli önemli sonuçları gösterdiği görülmektedir. (Bu Grafikler Autonom Health (Vienna, Austria) Portal’inde yapılmıştır).

HRV Autonom Health Yazılımı ve Patch EKG Dakik© ile Yaşam Enerjisi Analizi değişik alanlarda kullanılabilir. Almanya’da 2015 yılından beri İşyeri Hekimliğinde check-up modeli olarak kullanılmaya başlanmış, İşyeri Hekimi’nin verdiği talimatlar ile kullanıcılar kendi yaşamlarında yaptıkları düzenlemeler sayesinde daha sağlıklı, daha verimli bir çizgide ilerleme kaydetmişlerdir.

HRV Dakik© Kullanım Alanları :

İşyeri Hekimliği, OSGB
Hastaneler, Doktorlar
Tıp Merkezleri, Poliklinikler
Aile Hekimleri
Firmalar (kendi Personeli için, Örneğin Şöförler, Pilotlar)
Sporcular, Antrenörler
Kişisel kullanım, Kişisel Sağlık Ölçümü
Uyku Laboratuvarları
Diyetisyenler, Yaşam Koçları
Psikologlar, Psikiatristler
Fizik Tedavi Rehabilitasyon

Yukarıdaki Resimde 42 yaşında bir şoför’ün gece uykularının normal olmasına karşın (kırmızı ok ile işaretli yer), akşam yemeğindeki aldığı alkolün de etkisiyle, sabah (08:15 – 09.30) ve öğleden sonra (15:00 – 17:30) otobüs kullanırken uyuklama dönemlerinin olduğu saptanmıştır (yuvarlak içindeki alanlar). Özellikle bu dönemlerde Şöförün konsantrasyonu bozulmuş, gözü açık olduğu halde uyukladığı tespit edilmiştir. Gerek işyeri hekimliğinde, gerekse çalışanların sağlığı konusunda işveren için, ama en önemlisi kişinin kendi sağlığını yönetebilmesi açısından Analiz oldukça önemli bir araç haline gelmiştir.

Aşağıdaki Resimde 38 yaşındaki bir kişinin akşam saatlerinde (19:30-20:15) yaptığı sporun kendisini ne denli zorladığı (kırmızı oklar), yaşam enerjisinin ne denli düştüğü ve hatta gece uykusunun da bu nedenle bozulduğu kalitesinin düştüğü saptanmıştır (yuvarlak içinde). (Bu Grafikler Autonom Health (Vienna, Austria) Portal’inde yapılmıştır). Almanya, Avusturya ve İsviçre’de halen kullanılmakta olan Analiz Portal’imiz şimdi artık Türkiye’de hem sporcular, hem de antranörler için önemli bir kullanım alanına sahiptir. Antrenman kalitesi, kişiye özgü sporun verdiği fayda/zarar hesabı matematiksel olarak hesaplanır, grafiksel olarak ortaya koyulur. Öncesi ve sonrası analizler sayesinde optimal antrenman modülleri geliştirilebilir.