Aort Koarktasyonu Nedir?

Aorta-koarktasiyası

Aort koarktasyonu, aortun daralması veya sıkışması sonucu kan akışının kısıtlanmasıyla karakterize olan bir kalp damar hastalığıdır. Aort, vücudun ana arteridir ve kalpten çıkan kanı vücudun geri kalanına taşır. Koarktasyon, genellikle aortun torasik (göğüs) bölgesinde daralma veya sıkışma olarak ortaya çıkar.

Aort Koarktasyonu Nedenleri

Aort koarktasyonunun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, doğumsal (doğuştan) bir durum olduğu düşünülmektedir. Anne karnındaki bebek gelişirken, aortun normal gelişiminde bir bozukluk meydana gelebilir ve bu da daralmaya veya sıkışmaya neden olabilir. Ayrıca genetik faktörler de rol oynayabilir.

Aort Koarktasyonu Belirti ve Bulguları

Aort koarktasyonu belirtileri, hastalığın şiddetine ve daralmanın yerine bağlı olarak değişebilir. Bazı yaygın belirtiler şunları içerebilir:

 

  • Yüksek kan basıncı (özellikle üst vücutta)
  • Kolların ve bacakların zayıf kan dolaşımına bağlı olarak güçsüzlük veya yorgunluk
  • Göğüs ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Nefes darlığı

Aort Koarktasyonu Risk Faktörleri

Aort koarktasyonu gelişme riskini artıran faktörler arasında aile öyküsü ve belirli genetik sendromlar (örneğin, Turner sendromu) bulunabilir.

Aort Koarktasyonu Teşhis ve Tanı

Aort koarktasyonu teşhisi için kullanılan yöntemler arasında ekokardiyografi (EKO), bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve kan basıncı ölçümleri bulunur.

Aort Koarktasyonu Tedavi Yöntemleri

Aort koarktasyonunun tedavisi, daralmanın ciddiyetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Mevcut durumunuz hakkında mutlaka doktorunuzdan bilgi ve destek almalısınız. Tedavi seçenekleri arasında şunlar yer alabilir:

 

Cerrahi Onarım: Daralmanın açılması için cerrahi müdahale gerekebilir. Bu genellikle açık cerrahi anlamına gelir ve daralan bölge genişletilir veya yerine greft yerleştirilir.

Endovasküler Girişimler: Bazı durumlarda, daralma endovasküler yöntemlerle (kateterle) genişletilebilir. Bu, minimal invaziv bir prosedür olabilir.

Aort Koarktasyonu Tedavi Sonrası Süreç ve Bakım

Aort Koarktasyonu tedavi sonrası bakım, cerrahi müdahaleden sonra hastanın iyileşme sürecini içerir. Bu süreç, izlem randevularını, kan basıncı kontrolünü, ağrı yönetimini ve fiziksel aktivite düzeyini içerebilir. Ayrıca, tedavi sonrası bakım, hastanın kalp sağlığını ve genel sağlık durumunu optimize etmeye yönelik sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini içerir.