Leriche Sendromu Nedir?

leriche-syndrom

Leriche sendromu, genellikle aortun alt kısmında tıkanıklık veya daralma nedeniyle pelvik ve alt ekstremite bölgelerine kan akışının engellendiği bir vasküler hastalıktır. Bu durum, aortun bacak atardamarlarını besleyen terminal dallarının tıkanmasıyla karakterizedir.

Leriche Sendromu Nedenleri

Leriche sendromunun en yaygın nedeni aterosklerozdur, yani arter duvarlarında plak birikimi. Bu plaklar arterlerin iç yüzeylerini daraltabilir ve kan akışını engelleyebilir. Diğer nedenler arasında damar iltihabı, damar duvarlarının fibromusküler displazisi ve emboli (pıhtı parçacıkları) bulunabilir.

Leriche Sendromu Belirti ve Bulguları

Leriche sendromu belirtileri şunları içerebilir:

 • Kalça, uyluk ve baldır bölgesinde ağrı ve uyuşma
 • Egzersizle artan bacak ağrısı (intermittent claudication)
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • Soğuk veya soluk cilt
 • Zayıf veya kaybolmuş nabızlar
 • Sağlıklı bir şekilde iyileşmeyen bacak yaraları veya ülserler

Leriche Sendromu Risk Faktörleri

Leriche sendromu gelişme riskini artıran faktörler arasında aşağıdakiler bulunabilir:

 • Ateroskleroz
 • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)
 • Diyabet
 • Sigara içme
 • Yüksek kolesterol
 • Obezite

Leriche Sendromu Teşhis ve Tanı

Leriche sendromunun teşhisi için kullanılan yöntemler arasında aşağıdakiler bulunabilir:

 • Fizik muayene
 • Doppler ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması
 • Manyetik rezonans anjiyografi (MRA)
 • Anjiyografi

Leriche Sendromu Tedavi Yöntemleri

Leriche sendromu tedavisi, hastanın semptomlarına, tıkanıklığın şiddetine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

Tıbbi Tedavi: Kan akışını artırmak ve semptomları hafifletmek için ilaçlar kullanılabilir.

Endovasküler Girişimler: Tıkanıklığı açmak için anjiyoplasti ve stent yerleştirme gibi minimal invaziv prosedürler yapılabilir.

Cerrahi Tedavi: Ciddi tıkanıklıklar için cerrahi revaskülarizasyon veya bypass ameliyatı gerekebilir.

Leriche Sendromu Tedavi Sonrası Süreç ve Bakım

Tedavi sonrası bakım, cerrahi müdahaleden sonra hastanın iyileşme sürecini içerir. Bu süreç, izlem randevularını, kan basıncı kontrolünü, ağrı yönetimini ve fiziksel aktivite düzeyini içerebilir. Ayrıca, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve risk faktörlerinin yönetimi, tedavi sonrası bakımın önemli bir parçasıdır.