Damla Kocaman

Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyovasküler Perfüzyonist

1990 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise hayatına Ankara’da tamamladı. Sonrasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden yüksek derece ile mezun oldu. Bayındır Ankara Hastanesi Laboratuvar bölümünde Biyoloji stajını yaptı. Biyoloji Yüksek Lisansını da Ankara Üniversitesi Mikrobiyoloji bölümünde tamamladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifika Programını tamamlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı belgesini aldı. 2014 yılında Acıbadem Ankara Hastanesi Laboratuvar bölümünde Biyolog olarak başlayarak iş hayatına atıldı. 2016 yılında hem çalışıp hem okuyarak Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Perfüzyon Yüksek Lisans bölümüne başladı. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Ameliyathanesinde Perfüzyonistlik stajını yaptı. 2018 yılında TOBB ETÜ (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi) Hastanesinde stajını tamamlarken üniversiteden mezun olup, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ki Biyolog görevinden TOBB ETÜ Hastanesinde Perfüzyonistliğe geçiş yaptı. 2018 yılından beri yılda yaklaşık 500 Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyatında aktif görev alarak, 2023 yılında THE EUROPEAN BOARD OF CARDIOVASCULAR PERFUSION (Avrupa Kardiyovasküler Perfüzyon Kurulu) sınavını kazanarak mesleğinin eğitim ve becerilerinin standartlarını yurtdışında da onaylayan belgesini aldı. TOBB ETÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde hala aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.