Stent mi yoksa Baypass mı?


Responsive image

Stent nedir?

Kalp damarının içine, damarın tıkanıklığı açılarak yerleştirilen metal „borucuk“,ların ilaçlı ve ilaçsız olanları bulunmaktadır.

Stent nasıl uygulanır?

Kasıktan veya koldan girilerek kalbin içindeki damara yerleştirilir. İşlem sırasında hastanın narkoz almasına, genellikle gerek yoktur.

Stent avantajı / dezavantajı

Takılması bypass ameliyatına göre daha basit bir işlemdir ve felç oranı bypasstan daha düşüktür. Ancak, tıkanma oranı, ilaçlı dahi olsa, bypassa göre daha yüksektir.

Bypass

Vücudun herhangi bir yerinden çıkarılan damar kalpteki damara dikilerek, dar olan bölge köprü edilir.

Genel anestezi ve yoğun bakım takibi gerektirir. Birçok olguda göğüs kafesi açılır ve kalp makinaya bağlanarak durdurulur.

Bypass sonrası tıkanma riski stentlere göre daha azdır. İşlem sonrası Kalp krizi oranı daha düşüktür. Ancak felç oranı stent takılmasına göre daha yüksektir.

Birçok kalp damar hastasını ilgilendiren soru, geniş çağlı bir bilimsel çalışma ile cevaplanıyor.

Toplam 17 Avrupa Ülkesi ve Amerika Birleşik Devletlerinde 3075 hasta Kalp damarlarındaki tıkanıklığın tedavisinde ilaçlı Stent ve Kalp Bypass ameliyatı uygulanacak sonuçlar birbiriyle karşılaştırıldı. Hastaların 1/3 ü henüz Çalışmanın başlangıcında ayrılarak sadece bypass ameliyatına uygun bulundu ve stent takılmadı. Kalan yaklaşık 1800 hastanın ve 900 üne Stent ve diğer 900 üne bypass ameliyatı uygulandı. Bu seçimin rastgele olmasına dikkat edildi ve hastaların onayı alındı.

Responsive image

Erken Dönem Sonuçları

Hastaneden taburcu olmadan ölüm oranları ilaçlı stent (%4,4) ve bypass ameliyatında (%3.5) hemen hemen birbirine yakın olarak değerlendirildi. Ancak bypass ameliyatı sonrası felç riski (%2,2), stent sonrası felç olma riskine göre (%0,6) anlamlı derecede (yaklaşık 3,5 katı oranında) farklı bulundu. Bu sonucun en önemli nedeni olarak, klasik açık kalp ameliyatında özellikle Kalp-Akciğer Makinasının kullanılması gösterildi.

1 yıl ve 5 yıl sonra?

Hastalar toplam 5 yıl takibe alındı. İlk 3 yılın sonuçları değerlendirildi. Bu sonuçlara göre Bypass ameliyatı olan hastalarda ilk iki yıl içerisinde ölüm, felç veya kalp krizi oranları (%12) ilaçlı stent takılanlara göre (%18) daha düşük syretti. Özellikle damar yapısı bozuk olan kişiler veya her üç damarında diffuz darlıkları ve tıkanıklıkları olanlar ve diyabetli hastalar bypass ameliyatlarından daha fazla fayda gördüler. Damar yapısı bozuk olupta ilaçlı stent takılmış kimselerde ölüm oranı (%8) iken, bypass yapılmış kimselerde %2,6 olarak belirlendi. Ayrıca yine bu türden hastalarda ilaçlı stebt ile tedaviden sonra %17,2 oranında ilk 1 yıl içerisinde tekrar stent takılması veya ameliyat gerektiren bypass ameliyatı geçirmiş kişilerin sadece %5 i ikinci bir tedaviye ihtiyaç duydular.

Avrupanın en iyi kardiolog ve cerrahlarının yapmış olduğu bu çalışma, hasta için kara verilirken, kardiolog ve kalp cerrahının iş birliği içerisinde olması gerktiğini tekrardan vurgulamıştır. Damar yapısı kötü ve çok damar tutulması göstern hastalar bypass ameliyatından fayda görmekte, basit ve ağır olmayan darlıklar ise stent ile rahatlıkla açılabilmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışmaya dahil edilen hastaların %76 sının daha çok bypass ameliyatından fayda göreceği ortaya çıkmıştır. Hastaların %18'ine yakın kısmı hem ilaçlı stent hem de bypass ile tedavi olabilme şansına sahip iken %6lık bir kısmının ise stent ile en iyi neticeyi alabilecekleri kaydedilmiştir. Uzun dönem sonuçları da değerlendirildiğinde sonuçları hep birlikte göreceğiz.

New England J Madecine, 3/2009Prof. Dr. Tayfun Aybek

Kalp ve Damar Cerrahisi

Sabit hat: +90 850 532 63 00
7/24 Destek: +90 534 520 53 17 (Telegram)
E-posta: ta@tayfunaybek.com

TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ
TOBB ETÜ Hastanesi, Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara

Aort Anevrizması (Genişlemesi) Nedir?

Vücuttaki en büyük damar olan Aort, kalpten direk çıkan ve tüm organlara temiz kanı taşıyan "ana kan hattı"dır. Kişinin boy ve kilosu göz önünde bulundurularak, dakikada 3 ila 6-7 Litra kan taşır. Bu kanı taşırken de kalbin atım gücüne ve bünyenin yapısına bağlı olarak içinde belirli bir basınç vardır (80 - 140 mmHg). Biz buna halk arasında tansiyon deriz. Aort çeşitli sebeplerden dolayı vücutta sessizce büyüyebilir. Bunu erken tespit etmek gerekir.

948226 Kez izlendi

Atriyal Fibrilasyon ve Ablasyon Tedavisi Nedir ?

Çarpıntı, sol göğüste sıkışma, kalbin pır pır etmesi gibi söylemler hep aritmi olgularında gözlenmektedir. Oldukça ciddi artimiler olduğu gibi, geçici ve zararsız aritmiler de oluşabilmektedir. Kalbimiz günde yaklaşık olarak 100.000 - 150.000 atım yapar, bu atımların 500 tanesi veya daha azı aritmi şeklinde olduğunda genellikle tedaviye ihtiyaç yoktur.

444017 Kez izlendi

Baypas (Bypass) Ameliyatı nedir? Ne zaman yapılmalı?

Kalbin kendi damarlarındaki (koroner arterler) daralmanın ilerisine, vücudun başka yerlerinden alınan damarlarla damar köprüleri oluşturma işlemine “koroner by-pass ameliyatı” (Kalp baypas ameliyatı) denir.

734937 Kez izlendi