Kalp Kapak Ameliyatları

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri “korda” adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid kapaklar, üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır.


Kalp Kapakları

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri “korda” adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid kapaklar, üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır.


KÜÇÜK KESİ İLE AMELIYATIN FAYDALARI:


 • Estetik bir ameliyattır, yara ameliyat sonrası az görünür veya zor görülür
 • Hastaya pozitif enerji verir, hasta memnuniyeti oldukça yüksektir
 • İyileşme süreci daha hızlıdır
 • Enfeksiyon oranı daha düşüktür
 • Ağrı duyumu daha azdır
Responsive image

Küçük Kesi Yöntemleri Uygun Ameliyatlar


 • Aort Kapak değişimi / tamiri
 • Mitral kapak değişimi / tamiri
 • Aort ve Mitral Kapak
 • Mitral ve Triküspid kapak
 • ASD
 • Tek damar bypass
 • Bazı çift damar bypasslar
 • Asendan Aort Cerrahisi
 • Responsive image
 • Responsive image

NEGATİF YÖNLERİ:


 • Ameliyat süresi %10 - 40 uzar
 • Kasıktan Kalp-Akciğer Makinası takıldığında burada damar zedelenmesine yol açabilir (% 1 - 2)

„KAPALI“ KALP AMELİYATI


Kapak tamiri hastalar için en ideal yöntem olarak gösterilmektedir. Yeni geliştirilen teknikler ve teknolojideki ilerleme sayesinde, artık birçok kalp kapakçığı tamir edilebilmektedir. Böylelikle hastalar kendi orjinal kapakçığı ile hayatlarını sürdürürler, ömür boyu kullanılan, kanı sulandıran ilaçlara gerek kalmaz. Ameliyata gelen her Kalp kapağı en detaylı bir biçimde transözofajiyal Ekokardiografi ile 3 boyutlu olarak değerlendirilir. Böylelikle ameliyattan hemen önce kapakçıktaki arızanın kesin sebebi bulunur, cerrahi yöntem bu şekilde planlanır. Tamir sonrası da anında cerrahi tedavinin kalitesi bu yöntemle kontrol edilir. Avrupa ve Amerikadaki birçok klinikteki uygulanan kapalı kalp ameliyatları artık ülkemizde de başarı ile yapılmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde kapak hastaları 5 cm lik küçük yara ile tedavisine kavuşurken, hem vücut estetiği korunmuş olur, hem de ameliyat sonrası dönemdeki iyileşme süreci kısalır. Yandaki resimde görülen bayan hastada bu “Anahtar Deliği” denilen yöntemle, yani küçük bir yara ile, göğüs kafesi açılarak iki kapakçık tamir edilmiştir. Kapağın pozisyonuna göre, kesi önden veya göğüs altından yapılabilir. Aynı şekilde kalp deliği ameliyatları veya tekli, ikili bazı bypass ameliyatları da bu kadar küçük kesilerden gerçekleştirilebilir.

Eğer hastalarda kapak değişmesi durumu sözkonusu olursa, takılacak kapakçığın en yeni ve en uzun süre dayanıklı olması özelliğine dikkat edilir.

Aort kapakçığı tamiri dünyada zor ve nadir ameliyatlar arasında sayılırken, özellikle aort kökü rekonstrüksiyonu (tamiri), anevrizma ile birlikte olan aort kapağı bozukluklarında tamir yöntemleri artık sıklıkla uygulanmaktadır.


Prof. Dr. Tayfun Aybek

Kalp ve Damar Cerrahisi

Cep: +90 534 520 5317
Sabit hat: +903122929891
Faks: +90 312 284 5870
E-posta: ta@tayfunaybek.com

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
TOBB ETÜ Hastanesi, Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara

Varis Nedir? Tedavisi nasıl olur?

Venler (toplar damar), içerisinde tek yönlü hareket eden kapakçıkların olduğu, vücudumuzdaki kirli kanı kalbe taşıyan, irili ufaklı çok sayıda damarlardır. Bu damarlar, kaslarımızın altında seyreden derin venler, cilt altınVarisim ameliyat olduktan sonra tekrarlar mı?da seyreden yüzeyel venler ile bu iki yapı arasında geçiş sağlayan perforan venler olmak üzere başlıca üç grupta değerlendirilir.

50255 Kez izlendi

Aort Anevrizması (Genişlemesi) Nedir?

Vücuttaki en büyük damar olan Aort, kalpten direk çıkan ve tüm organlara temiz kanı taşıyan "ana kan hattı"dır. Kişinin boy ve kilosu göz önünde bulundurularak, dakikada 3 ila 6-7 Litra kan taşır. Bu kanı taşırken de kalbin atım gücüne ve bünyenin yapısına bağlı olarak içinde belirli bir basınç vardır (80 - 140 mmHg). Biz buna halk arasında tansiyon deriz. Aort çeşitli sebeplerden dolayı vücutta sessizce büyüyebilir. Bunu erken tespit etmek gerekir.

759618 Kez izlendi

Atriyal Fibrilasyon ve Ablasyon Tedavisi Nedir ?

Çarpıntı, sol göğüste sıkışma, kalbin pır pır etmesi gibi söylemler hep aritmi olgularında gözlenmektedir. Oldukça ciddi artimiler olduğu gibi, geçici ve zararsız aritmiler de oluşabilmektedir. Kalbimiz günde yaklaşık olarak 100.000 - 150.000 atım yapar, bu atımların 500 tanesi veya daha azı aritmi şeklinde olduğunda genellikle tedaviye ihtiyaç yoktur.

338325 Kez izlendi