Kardiyak Ototransplantasyon (Kalbin çıkarılıp, yeniden takılması işlemi)

55 yaşında 25×20 cm büyüklüğünde dev sol atrium (sol kulakçık) ve ciddi mitral kapak hastalığı tanıları saptanmıştır. Yatış esnasında semptom (hastalık belirtileri) olarak akciğer ödemi, ciddi nefes darlığı, kalp debisinin düşmesi, ritm bozukluğu ve aşırı yorgunluk, kilo kaybı ile ön planda idi. Hastada dev sol atriumun (kulakçık) küçültülebilmesi için kalbin göğüs kafesinden ayrılıp, işlemden sonra tekrar yerine takılması (Ototransplantasyon) ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Ciddi nefes darlığı, aşırı halsizlik, çarpıntı ve ciltte solukluk ile hastaneye müracaat eden hastada kardiyolojik muayene yapılmıştır. Daha önce tamamen normal bir hayat sürmesine karşın, bu belirtilerin son zamanlarda artmasından dolayı ailesinin de ısrarı üzerine muayenelerini yaptırmıştır.

Yapılan tetkiklerde kalp kapakçığının (Mitral Kapak) ciddi oranda kaçırdığı ve daraldığı, bunun yanında sol kalp kulakçığının aşırı derecede büyüme yaptığı saptanır. Kulakçık büyümesi 2 boyutlu ölçümlerde 25×20 cm civarında bulunur, çevre dokulara, sağ kulakçığa, göğüs kafesine, çevre damarlara bası yapmaya başlamıştır (Sağ Atrium, Desandan Aort, LAD, sağ ve sol Akciğer). Dev sol kulakçık içinde kanın göllenmesi sonucu artık ciddi bir pulmoner staz (Akciğer Ödemi) başlamıştır. Kalp göğüs kafesi içine sığamamaya başlamıştır.

Çekilen Akciğer filmlerinde kalp göğüs kafesinin tamamını kaplayacak düzeydedir. Ekokardiyografi bulgularında ise yine sol atrium (kulakçık) büyüklüğü ön planda olup, ciddi mitral yetmezliği vardır.

Yatırıldıktan hemen sonra ameliyat stratejisi planlanmış ve ameliyattaki temel amaç, Mitral kapağa müdahale ve dev sol kulakçığın efektif olarak küçültülmesidir.

zsmqlk.jpg

Göğüs kafesi içindeki tüm yapıları etkileyen bu denli bir kalp büyümesi ameliyatı Kalp-Akciğer Makinası ile gerçekleştirilmektedir. Vücut tamamen bu cihaza bağlanılarak, dolaşım geçici bir süre makina üzerinden sağlanmaktadır. Böylelikle Kalp ve Akciğer fonksiyonları geçici olarak durdurularak, diğer tüm organların (Beyin, Karaciğer, Böbrekler vb.) korunması ve hatta çalışması sağlanmaktadır.

9yWIUW.JPG

Sol kulakçık kalbin arka duvarının tamamını kapladığı için tek taraftan açılarak, cerrahi olarak efektif bir küçültme hemen hemen imkansızdır. Bu nedenle Kardiyak Ototransplantasyon tekniğine karar verilmiştir. Kalp usulüne uygun bir şekilde explante edilerek (göğüs kafesinden dışarı alınarak), Kulakçık Küçültülmesi, Mitral Kapak Replasmanı gibi gerekli işlemler masada yapıldıktan sonra tekrar göğüs kafesi içine yerleştirilmiştir. Küçülen kalp, eski büyük kalp boşluğunda küçük kaldığından ve geometrisi değiştiğinden, kalp zarı da küçültülerek adaptasyonu sağlanmıştır. Büyüyen kalbin diğer bölümlere yaptığı hasarlar da onarılmıştır. Sağ kulakçık bası nedeniyle oldukça küçük kaldığından, hastanın kalp zarı ile yeni bir sağ atrium (sağ kulakçık) yaratılmıştır.

 

Lz4SA0.JPG

Kalbin tekrardan yerine yerleştirilmesi, içinden hava çıkarılması ve tekrardan kan akımının sağlanması üzerine, ameliyat öncesi ritm bozukluğu olan hasta normal ritmine dönmüştür. Buradaki arka planda yatan sebep ise, sol kulakçığın ve kalbin tamamen çıkarılmış olmasından dolayı, bir nevi “Ablasyon” (Box-Lesion) görevi görmüş olmasındadır. Yani kalbin büyüme ile bozulan iletim sisteminin tekrardan normale döndürülmesi işlemi de yapılmış olmasındandır.

Hastada ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir. Şifa ile taburcu olmuştur.

Kardiyak Ototransplantasyon, yani kalp ameliyatlarında kalbin dışarı çıkarılıp, tekrardan takılması işlemi, oldukça nadir ameliyatlar arasındadır. Şimdiye dek birkaç vaka tümörler veya kalp büyümesinden dolayı bildirilmiştir. Hastalar arasında konuşulan “her kalp ameliyatında kalp dışarıya alınır, tekrar takılır” bilgisi yanlıştır. Bu işlem oldukça kısıtlı hastalarda gerçekleştirilen ve en zor ameliyatlar arasındadır. Literatürde bu ameliyatın Mortalite oranı (ölüm oranı) %25 ila %75 arasında değiştiği belirtilmektedir. Ancak çok az sayıda yapılan bir işlem olduğundan, istatiksel bir doğrulama yapma şansı azdır (Lit 1).

Literatur

1) Shanda H., Blackmon MD, Michale JR. Cardiac Autotransplantation, Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 15 Issue 2, Summer 2010, Pages 147 – 161