Endovasküler Aortik Greft İmplantasyonu

​Olgu Sunumu

3fcDkM.png
LvQgrQ.png

Yüksek tansiyon ve serebrovasküler yetmezlik öyküsü olan 87 yaşında kadın hasta 10 gündür devam eden şiddetli göğüs ağrısı yakınması ile dış merkeze müracaat etmiş. Göğüs ve karın için çekilen ilaçlı tomografi tetkikinde aort damarının kıvrım yerinden başlayıp aşağı doğru devam eden dev damar genişlemesi tespit edilmiş. Hastaya Acil Ameliyat önerilmiş. Bu türden ameliyatlar öncesi risk hesaplaması yapılır ve gerekli işlem öncesi tetkikler uygulanır. Açık cerrahi için kesinlikle yüksek risk taşıyan bu hastada Endovasküler aort greftli stent implantasyonu uygulanmıştır. Hasta özel bir monitör sistemi ile işlem boyunca takip edilmiş ve tüm girişim “kapalı ameliyat” şeklinde gerçekleştirilmiştir. İşlem öncesi bir gün ve işlem sonrası iki gün süre ile yatarak tedavi gören hasta yatışının üçüncü günü şifa ile taburcu edilmiştir. Yakınmaları rahatlayan hastada birinci ay kontrolünde çekilen kontrol tomografi tetkikinde herhangi bir sıkıntı saptanmamıştır.

Endovasküler Aortik Greft İmplantasyonları Kalp ve Damar Cerrahisinde yeni bir devir ve çığır açan girişimler olarak bilinmektedir.

QpZcYr.png
5y9wFR.png