Aort Kapak Ameliyatı Prof. Dr. Tayfun Aybek Created: 2016-06-07 11:57:09
View Count: 86532

Aort Kapak Ameliyatı

Sağlıklı bir kalp bir dakikada yaklaşık 70-80 kez ve bir günde yaklaşık 100.000 kez kasılır. Bu sayede tüm vücuda her saatte 300 litreye yakın kan pompalar. Normal bir kalpte dört boşluk vardır. Üst iki boşluk sağ ve sol kulakçıklar, alt iki boşluk ise sağ ve sol karıncıklar olarak isimlendirilir. Kalbin görevi tüm vücuda oksijenden zengin kan göndermektir. Kan kalp boşlukları içinden geçip vücuda atılana kadar dört kalp kapağından geçer. Triküspid, Pulmoner, Mitral ve Aort kapaklar.

Aort Kapak Ameliyatı

Akciğerde temizlenerek oksijenden zengin hale gelen kan, bu dört boşluktan geçerek en son aort kapaktan ana atar damar “Aort” a atılarak buradan tüm vücuda gönderilir.

Kalp Kapaklarının Görevi Nedir?

Kalp pompa görevi için kasıldığı zaman, kalp kapakları açılır ve kanın geçişine izin verir. Kalp atışları arasında hemen kapanarak kanın geri kaçmasına engel olur. Bu normal düzende oluşabilecek bozulma ; kalbin pompa görevini etkin olarak yapmasını engelleyecektir. Triküspid Kapak sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında yer alır. Pulmoner Kapak sağ karıncık ile akciğer atardamarı arasında yerleşmiştir. Mitral Kapak sol kulakçık ile sol karıncık arasındadır. Aort Kapak ise sol karıncık ve aorta (ana atardamar) arasına yerleşmiştir. Kanın kalpten tüm organlara pompalanması na aracılık eder.

Kalp Kapak Hastalıkları

Küçük yaşta geçirilen romatizmal ateş, doğumsal ve ileri yaşlarda yıpranmaya bağlı oluşan kapak hastalıkları en sık Mitral ve Aort kapakta görülür. Daha az sıklıkta Pulmoner ve Triküspid kapak tutulur. Dejeneratif (yıpranmaya bağlı) kalp kapak hastalıkları en sık Aort Kapakta Darlık ve Mitral kapakta yetmezlik şeklinde görülür. 70 yaş üzerinde Aort Kapak Darlığı sıklığı artmaktadır. Bu sağlıklı toplumlarda yaş ortalamasının artması ile eşgüdümlü olmaktadır.

Ciddi Aort Darlığı

Aort kapağın kireçlenip deforme olması ve sonuçta ileri derecede daralması, iyi açılamaz duruma gelmesidir. Bu durum kalbin kanı tüm vücuda pompalarken çok daralmış bir kapağın içinden geçmeye zorlaması anlamına gelir. Dolayısı ile kalp kası daha büyük bir zorlanma ve yük altında kalmaktadır. Bu durum, zaman içinde kalp kasının kalınlaşmasına ve daha ileri aşamada zayıflayarak yetmez duruma girmesine neden olabilir. Kişinin sağlığını bozan ve hareket kısıtlanmasına neden olan bu konum kalp yetersizliğidir. Kapaktaki darlığın devamı ve kalp yetersizliği, hayatı tehdit eden riskli bir konumdur.

Aort Darlığı Neden Olur?

Sıklıkla yaşa bağlı olarak aort kapak üzerinde yıpranma ve kireç birikintilerinin yerleşmesi ile kapağın daralması ve hareketlerini kısıtlanması şeklinde gelişir. Romatizmal ateş geçirilmiş olması, radyoterapi, yüksek kolesterol hastalığın gelişimini kolaylaştırmaktadır.

Hastada Hangi Yakınmalar Olur?

Göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi, fenalık hissi ve yorucu iş sonrası bayılma, dengesizlik, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı yakınmaları olabilir uyarıcı olmalıdır.

Aort Darlığı Tanısı Nasıl Konulur?

Hastanın yakınmaları nedeni ile yapılan muayenede; doktorun kalpte üfürüm duyması ve ön testler ardından ekokardiyografi ve gerekirse kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ile kesin tanı konulmaktadır.

Aort Darlığı Nasıl Tedavi Edilir?

Aort kapakta yıllar içinde oluşan kireçlenmiş darlığın ilaç tedavisi ile düzeltilmesi mümkün değildir. Ancak aort kapak hastalığına ikincil olarak gelişen kalp yetersizliği, ritm bozukluğu, pıhtı oluşum riskine yönelik yardımcı ilaç tedavileri yapılmaktadır. Aort darlığının tedavisi; cerrahi olarak ve kateter yolu ile yapılmaktadır.This post has been written by Prof. Dr. Tayfun Aybek and viewed 86532 times.


Comments

Loading...


İlgili Makaleler