Küçük Kesi ile (Kapalı Yöntem) Aort Kapak ve Asendan Aort Değişimi

Bir zamanların “büyük” ameliyatları, herkesin dokunmak istemediği, sadece belirli merkezlerde yapılan aort kapak ile birlikte aort anevrizması değişimi, artık oldukça küçük kesiler ile (3cm) gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle genç hastalarda küçük kesi (kapalı) ile yapılan ameliyatlar, sonrasında ciddi bir hasta memnuniyeti ve pozitif enerjiye sebebiyet vermektedir.
Küçük Kesi ile (Kapalı Yöntem) Aort Kapak ve Asendan Aort Değişimi
Minimal invazif kalp cerrahisi gittikçe yaygınlaşan bir şekilde ülkemizde de uygulanmaktadır. Kalp ve Damar Cerrahisinde öncelikle “basit” ve sıradan ameliyatlara küçük kesiler ile başlanılmış iken, artık 10 yıl öncesine kadar “büyük” ameliyat dediğimiz Aort Anevrizması ameliyatları da “küçültülmeye” başlanmıştır. Resimdeki bir keside Aort Kapak ve Aort Anevrizması (Asendan) değişen genç bir bayan hastanın cilt kesisi görülmektedir.
Aort Anevrizması ve Aort Kapak değişimi
Küçük kesi ile kalp ameliyatlarında daha az kanama, daha az enfeksiyon, daha az ağrı, çabuk taburcu olabilme gibi unsurlar bilimsel çalışmalar ile gösterilmiş ise de (1) asıl hastalara olan kazancı ameliyatın kabullenmesi, ameliyata daha bir pozitif enerji ile girilmesi, ameliyat sonrası bu psikolojik durumun devam etmesi ve genel anlamda iyimser yaklaşımdır (2). Özellikle %60 vakada çok fazla semptom olmaksızın tespit edilen ve cerrahi endikasyon konulan kalp rahatsızlıkları (3), hastalar için aniden hayat tarzlarını ve psikolojilerini etkileyen bir durumdur. Çoğu kez “benim hiç şikayetim yok ki”, “ben neden bu duruma düştüm birdenbire”, “bence ameliyata gerek yok”, “ben bu kadar mı ağır hastayım” düşünceleri, büyük ameliyatlar öncesi pek de iyi olmayan, hatta bazen ideal zamanlamayı bozacak şekilde gelişmelere yol açan psikolojik durumları sürekli yaşamaktayız. Halbuki kalp ameliyatlarında en iyi zamanlama, henüz ciddi şikayetlerin başlamasından önceki durumdur. Kalp yetmezliği öncesi “koruyucu” amaçlı gerçekleştirilen çoğu kalp ameliyatı, zamanlaması iyi yapıldığında, hastaların hem yaşam beklentilerinin, hem de yaşam kalitelerinin bozulmamasını sağlar. Küçük kesi kalp ameliyatları da, özellikle genç yaşta cerrahi düşünülen hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası kabullenme ve psikolojik durumlarının bozulmamasını sağlayan “koruyucu” niteliğindeki yöntemler arasındadır. 30 yaşında (resimdeki hasta gibi) ameliyat olan ve bunun izini hayatı boyunca göğsünde taşımak durumunda kalan bir bayan hasta için “nazar boncuğu” sayılabilecek kadar bir kesinin kabullenmesi daha kolay olmaktadır. Kaynaklar 1) Uymaz B, Sezer G, Köksal Coşkun P, Tarcan O, Ozleme S, Aybek T. Clinical outcome, pain perception and activities of daily life after minimally invasive coronary artery bypass grafting. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Mar;14(2):172-7 2) Aybek T. Mitral valve surgery; from median sternotomy to closed chest procedures, from replacement to repair techniques/clinical outcomes of mitral valve repair in mitral regurgitation: a prospective analysis of 100 consecutive patients. Anadolu Kardiyol Derg. 2011 Dec;11(8):745-6 3) Aybek T, Dogan S, Risteski PS, Zierer A, Wittlinger T, Wimmer-Greinecker G, Moritz A. Two hundred forty minimally invasive mitral operations through right minithoracotomy. Ann Thorac Surg. 2006 May;81(5):1618-24.