Endovasküler Aortik Greft İmplantasyonu

Yüksek tansiyon ve serebrovasküler yetmezlik öyküsü olan 87 yaşında kadın hasta hastanemize geliyor. 10 gündür devam eden şiddetli karın ağrısı yakınması ile dış merkeze müracaat etmiş. Göğüs ve karın için çekilen ilaçlı tomografi tetkikinde abdominal aort damarının, böbrek damarları çıktıktan hemen sonraki bölümünde anevrizma teşhisi konmuştur. Hastada Acil Ameliyatendikasyonu vadır. Bu türden ameliyatlar öncesi risk hesaplaması yapılır ve gerekli işlem öncesi tetkikler yapılır. Açık cerrahi için kesinlikle yüksek risk taşıyan bu hastada Endovasküler aort greftli stent implantasyonu uygulanmıştır. Hasta özel bir monitör sistemi ile işlem boyunca takip edilmiş ve tüm girişim “kapalı ameliyat” şeklinde gerçekleştirilmiştir. İşlem öncesi bir gün ve işlem sonrası iki gün süre ile yatarak tedavi gören hasta yatışının üçüncü günü şifa ile taburcu edilmiştir. Yakınmaları rahatlayan hastada birinci ay kontrolünde çekilen kontrol tomografi tetkikinde herhangi bir sıkıntı saptanmamıştır. Endovasküler Aortik Greft İmplantasyonları Kalp ve Damar Cerrahisinde yeni bir devir ve çığır açan girişimler olarak bilinmektedir. İşlem süresi kısa olduğu gibi, çok derin anestezi vermeden ve hatta bazı vakalarda lokal anestezi ile uygulanabilmektedir. İşlem süresi 45 dakika ila komplike vakalarda 2 saat arasındadır. Hastalar genellikle ertesi gün taburcu olurlar. İşlem sonrası kontrollerinde bir kez opaklı Tomografi çekmekte fayda vardır. Stent kenarından oluşabilecek kaçaklar, yine ek stent veya balon tedavisi ile giderilebilir.