Bental – Aort Kökü Ameliyatı Küçük Kesi “Koltuk Altından Kalp Ameliyatı”

Asendan Aort Anevrizması çoğu zaman Aort Kökü genişlemesi ile birlikte olabilmektedir. Bu durum genellikle aort kapak yetmezliği ile beraber ortaya çıkmakta yada aort kapaktaki ciddi darlık geç dönemde aort kökünü genişletmiş olabilmektedir. Sebebi ne olursa olsun, genişleyen aort kökünün kapakla birlikte değişmesine Bentall Ameliyatı denilmektedir.

Bental - Aort Kökü Ameliyatı Küçük Kesi "Koltuk Altından Kalp Ameliyatı"

1968 yılında Bentall tarafından ilk kez tariflenen ve uygulanan bu prosedür (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC47179…) kalp cerrahisinin kompleks ameliyatları arasında yer almaktadır. Zira burada sadece aort anevrizması durumu yoktur. Aşağıdaki resimde de görebileceğiniz üzere, Aort Anevrizması artık aort köküne yayılmıştır. Aort kökünde ise aort kapak ve kalbi besleyen atar damarlar yani Koroner Arterler bulunmaktadır. Bunlar da genişlemenin içine düşmüşler ve bu nedenle cerrahi alanın içine girmişlerdir. Aort kökü genelde ince duvarlı bir yapıya sahiptir ve aort damarının geniş kurvaturuna (büyük açılı kısmına) doğru genişleme gösterir.

Aort Anevrizması

Aort anevrizmasının en korkulan komplikasyonu, damarın patlaması (rüptür) veya içine doğru yırtılması (disseksiyon) olayıdır. Bu nedenle belirli çapa erişen asendan aort damarının muhakkak cerrahi tedavi ile değişmesi gerekmektedir. Günümüzde aortun bu pozisyonundaki anevrizması için henüz girişimsel bir tedavi (yani ameliyatsız başka yöntemler ile) bulunamamıştır.

Genişleyen aortanın çapı >= 55 mm olduğunda Kalp ve Damar Cerrahisi Kılavuzlarına göre mutlak surette ameliyat yapılması gerekmektedir. Ancak bazı özel durumlarda, çapı >= 50 mm üzerine çıktığında labil hipertansiyon ve/veya Marfan Sendromu bulunan vakalarda, bağ dokusu gevşekliği saptanan, genetik bu türden rahatsızlıkların olduğu vakalarda potansiyel bir risk artışı bulunduğundan, mutlaka erken preventif ameliyat endikasyonu bulunmaktadır (http://vascular-endovascular-surgery.imedpub.com/c…).

Aort anevrizması tespiti en kolay ekokardiyografi ile olur. Ancak yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı opaklı tomografi ile çap ölçümü hala en önemli teşhis metodu olarak kabul edilmektedir. MRI ve Anjiyografi de çap ölçümü için kullanılabilir.

Kalp ve Damar Cerrahisinin kompleks ameliyatları arasında yer alan Bentall Ameliyatında şekilde görüldüğü üzere, genişlemiş Asendan Aort tamamen rezeke edilir (çıkarılır). Rezeksiyon Aort Köküne dek uzatılırken, buradan çıkan Koroner Arterler (kalbi besleyen damarlar) çıkış yerlerinden ayrılır ve tekrardan dikilmek üzere hazırlanır. Bentall Ameliyatı

Aort Kapak tamamen rezeke edilir. Yani bu olgularda aort kapak genellikle tamire uygun değildir, darlık göstermektedir veya yetmezlik sonucu kapak yaprakçıkları tamire uygun olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle kapak değişimi şart hale gelmiştir. Bicuspid (iki yapraklı) kapakçıklarda çok gözlemlediğimiz bir durumdur.

Şekilde de görüldüğü üzere, aort kapak ya biyolojik, ya da metal (mekanik) kapak ile değiştirildikten sonra aort kökü de dahil olmak üzere tüm genişleyen aort sunni materyalden yapılmış “Greft” ile değiştirilir. Bazı firmalar tarafından kapaklı hazır greftler üretilmiştir ve bunlar Bentall Ameliyatı için kullanılabilirler. Bu işlemlerden sonra yine şekilde görüleceği üzere, Koroner Arterlerin “Re-Implantasyonu” uygulanır, yani kalbi besleyen damarlar tekrardan “yeni aorta”, yani grefte dikilirler.

Tüm bu işlemler ciddi bir prezisyon, pür dikkat ve geometri hakimiyeti ister. Zira Koroner Damarların yamuk, hatalı dikimi veya dikiş yetersizliği durumlarında, kalbin beslenmesi bozulabilir, ağır sonuçlar doğurabilecek komplikasyonlar yaşanabilir. İşte Bentall Ameliyatını kompleks yapan en önemli basamak burasıdır.

Ameliyatın sonuçları genellikle iyi ellerde oldukça tatmin edicidir. Cerrahi Mortalite Literatürde %1 ila %12 arasında değişmektedir. Bentall Ameliyatı makalenin resminde olduğu gibi oldukça küçük kesilerden de uygulanabilir. Ameliyatın zorluğu göz önünde tutulduğunda, kesinin küçüklüğü böyle bir ameliyatın dahi, hastaların genel kozmetiğini etkilemeden, kemik kesisini en aza indirerek, kemiğe bağlı komplikasyonları önlemesi açısından ve hasta memnuniyeti/psikolojisi yönünden oldukça faydalı bir yöntem olarak gözükmektedir.

Bentall Ameliyatı koruyucu bir tedavi yöntemidir ; Hastaları Kalp Yetmezliğinden, Aort Yırtılmasından korur. Küçük Kesi (ya da halk dilinde Koltuk Altından Kalp Ameliyatı) ise sternum (İman Tahtası) kemiğinin ameliyat sonra oynaması, daha az enfeksiyon ve hasta psikolojisine pozitif etkilerinden dolayı koruyucu amaçlı tedavi yöntemlerine girer.