Ürək və Damar Cərrahisi

Prof. Dr. Tayfun Aybek Kimdir?

Haqqında

Tayfun Aybek 1967-ci ildə Eskişehir şəhərində anadan olmuşdur. Cerrahpaşa Tibb Fakültəsini 1990-cı ildə bitirmişdir. Almanyanın Frankfurt şəhərində Johann Wolfgang Goethe Universitetində ixtisas və dosentlik edən Aybek, hal-hazırda TOBB ETÜ Universiteti, Tibb Fakültəsi Xəstəxanası, Ürək və Damar Cərrahisi Bölməsində Bölmə Başçısı kimi çalışmaqdadır.

TOBB ETÜ Ürek ve Damar Cərrahisi

Biz Rəqəmlərdə!

İllik Əməliyyat Sayıları 1000+
Ümumi Məvt Oranımız 1,6%
Koronar Məvt Oranımız 0,04%
Qapalı Mitral Təmir Qiymətimiz 0,02%
Ürək və Damar Cərrahisi

Əməliyyatlar

Qapalı Metod Bypass Əməliyyatları

Qapalı Metod Mitral Kəpək Əməliyyatları

Qapalı Metod Aort Kəpək Əməliyyatları

Qapalı Metod Aort Əməliyyatları

Cərrahi Ablasion

Endoskopik Damar Çıxarılması

Skleroterapi Varis Müalicəsi

Xəstə Rəyləri

[reviews-feed feed=1]

Komandamız

Həkimlərimiz

Kıvanç Atılgan

Kıvanç Atılgan MD, PhD

op-dr-cemal-aslan-2

Cemal Aslan MD, PhD

4

Fahri Fürkan Yeşil MD, PhD

5

Ersin Eser MD, PhD

dr-ayhan-yigit

Ayhan Yiğit MD, PhD

Ürək və Damar Cərrahisi

İnanılmaz Hekayələr

HƏYAT ENERJİSİ

Həstəmiz 2009-cu ilin yalnız 24 yaşında olarkən aşırı yüksək kolesterol səbəbindən qan damarları tıxanır və bypass əməliyyatı keçirməli olur. Genetik hiperkolesterinemi xəstəliyi bütün damarlarını təsirə alır. Xəstəlik aorta kəpəyi də daraldırmağa başlayır və aşırı aorta darlığı nəticəsində aorta damarını partlayacaq nöqtəyə gətirdiyi üçün, 2022-ci ilin sentyabr ayında ikinci bir ürək əməliyyatı keçirməli oluruq.


Aorta kəpəyini yeni metal bir kəpək və aorta damarını isə suni bir damar ilə dəyişdiririk.


Sonradan çox normal bir şəkildə həyatını davam etdirdikdə, 2023-cü ilin aprel ayında ritm pozğunluğundan səbəblə ürək pilinin qoyulması lazım gəlir...

Ürək və Damar Cərrahisi

Xəstə İzləmə Sistemləri

Video Konfrans

INR İzləmə Sistemi

Glunovo Qan Şəkəri İzləmə Sistemi

Həyat Enerji Analizi

Təzyiq İzləmə Sistemi

Prof.Dr.Tayfun Aybek

Sosial Media Divarı

[instagram-feed feed=1]

[youtube-feed feed=1]

Çünkü Sağlamlığınız Bizim Üçün Qiymətlidir

Mövzu Cari Yazılarımız

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

CӘMİ 25.000 M 2 SAHӘYӘ MALİK OLAN XӘSTӘXANANIN MEMARLIQ PLANI ’’AMERİKA MEMARLIQ KABİNETİ ’’ VӘ ’’MODERN HEALTHCARE JOURNAL’’ TӘRӘFİNDӘN AMERİKA BİRLӘŞMİŞ ŞTATLARINDA VERİLӘN XӘSTӘXANA MEMARLIQ MÜKAFATINI QAZANMIŞDIR.XӘSTӘANANIN KEYFİYYӘT KONTROLU MÖVZUSUNDA DÜNYADA ӘN QABAQCIL QURULUŞ OLAN ABŞ MӘNŞӘLİ ’’JOİNT COMMİSSON İNTERNATİONAL (JCİ) İXTİSASÇILARI TӘRӘFİNDӘN DӘQİQLKLӘ APARILAN ARAŞDIRMANIN NӘTİCӘSİNDӘ ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASININ MİLLӘTLӘRARASI RӘQABӘT EDӘCӘK KEYFİYYETDE XİDMӘT VERDİYİ TӘSDİQLӘNMİŞ VӘ ANKARADA…

KORONAR ŞUNTLAMA ӘMӘLİYATLARI

ӘNӘNӘVİ ŞUNTLAMA ӘMӘLİYATLARINDA DÖŞ QӘFӘSİ ÖN TӘRӘFDӘN AÇILIR VӘ AŞAGI ӘTRAFLARDAN ALINAN VENOZ DAMAR TIXALI OLAN ÜRӘK DAMARLARINA CALAQ EDİLӘRӘK ÜRӘYİN YENİDӘN QİDALANMASI BӘRPA EDİLİR.ÜRӘK YENİDӘN OKSİGEN İLӘ TӘMİN OLUNUR VӘ BAŞ VERӘ BİLӘCӘK MYOKARD İNFARKTININ QARŞISI ALINIR.BU ӘMӘLİYYAT ZAMANI ÜRӘK AĞ CYӘR APARATINDAN İSTİFADӘ EDİLİR. APARAT ӘMӘLİYYAT ZAMANI BӘDӘNDӘKİ QANI ӘVVӘLCӘ KӘNARDAKI POMPA SİSTEMİNӘ ALIR,QANI OKSGENLӘŞDİRİR…

YÜKSӘK RİSKLİ XӘSTӘ CӘRRAHİYӘSİ

KARDİYOLOGİYA SAHӘSİNDӘ YENİ İLӘRİLӘMӘLӘRİN (STEND, BALON DİLATASİYASI, VALVULOPLASTİKA VӘ S.) NӘTİCӘSİNDӘ XӘSTӘLӘR ÜRӘK CӘRRAHİYӘSİNӘ İRӘLİ YAŞLARDA MÜRACİӘT EDİRLӘR. BU XӘSTӘLӘRDӘ ŞӘKӘRLİ DİABET, PERİFERİK ARTERİYALARIN XӘSTӘLİYİ, ÜRӘK ÇATIŞMAMAZLIĞI, ÜREYİN İŞİNİN 25 %-İN ALTINDA OLMASI VӘ S. XӘSTӘLİKLӘR ӘMӘLİYYAT RİSKİNİ DAHA DA ARTIRIR, YÜKSӘK RİSKLİ XӘSTӘLӘRİN ӘMӘLİYYATI ZAMANI TӘCRÜBӘLİ CӘRRAHLARA VE KOLLEKTİVӘ EHTİYAC VARDIR. BİZİM KOLLEKTİVİMİZ ӘMӘLİYYATXANA VӘ REANİMASİYA…