TAVI Yöntemi Nedir?

TAVI, Transkateter Aortik Valf İmplantasyonu’nun kısaltmasıdır. Bu yöntem, aortik kapak stenozu gibi kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. Geleneksel cerrahiye göre daha az invaziv olan TAVI yöntemi, genellikle cerrahi riski yüksek olan ya da cerrahiye uygun olmayan hastalarda tercih edilir.

 

TAVI prosedürü sırasında, kateter yoluyla vücuda genellikle kasık bölgesinden erişim sağlanır. Daha sonra, bir balon ya da mekanik bir cihaz vasıtasıyla yeni bir kapak yerleştirilir. Bu yeni kapak, hastanın kendi kapak yapısını iterek yerine oturur ve böylece kanın kalp odaları arasında daha rahat akmasını sağlar.

 

TAVI prosedürü, hasta için daha az travmatik bir seçenek olabilir ve daha hızlı iyileşme sürecine sahip olabilir. Bununla birlikte, her hasta için uygun olmayabilir ve cerrahi ekip tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

TAVI Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Tavi Görseli

Öncelikle, ilgili sağlık uzmanları, hastanın durumunu değerlendirir ve TAVI’nin uygun bir seçenek olup olmadığına karar verir. Eğer uygunsa, hastaya prosedür hakkında bilgi verilir ve onam alınır.

 

Hastanın genellikle kasık bölgesinden anestezi altında işlem yapılır. Kateter, femoral arter veya subklavian arter gibi büyük bir artere yerleştirilir.

 

Kateter, aortik kapak bölgesine ilerletilir. Daha sonra, balon genişletilebilir kapak ya da mekanik bir kapak, kateter vasıtasıyla aortaya yerleştirilir. Bu yeni kapak, hastanın kendi kapak yapısını iterek yerine oturur ve böylece kanın kalp odaları arasında daha rahat akmasını sağlar.

 

İşlem sırasında, cerrahi ekip genellikle floroskopi veya ultrason gibi görüntüleme tekniklerini kullanarak kateterin yönlendirilmesini ve kapak yerleştirilmesini izler. Bu, kapağın doğru konumlandırılmasına yardımcı olur.

 

Kapak başarılı bir şekilde yerleştirildikten sonra, kateter çıkarılır ve arter kapatılır. Hastanın genellikle hastane kalış süresi daha kısadır ve iyileşme süreci daha hızlıdır

TAVI Hangi Hastalar İçin Uygundur?

Genellikle TAVI yöntemi kimlere uygulanır sorusu akıllara gelmektedir. TAVI (Transkateter Aortik Valf İmplantasyonu), özellikle aortik kapak stenozu gibi kalp hastalıklarının tedavisinde tercih edilen minimal invaziv bir cerrahi işlemdir. TAVI yöntemi, belirli hasta grupları için özellikle uygun olabilir:

 

Yüksek Cerrahi Riski Olan Hastalar: Geleneksel cerrahiye yüksek cerrahi riski taşıyan hastalar, TAVI yöntemi için aday olabilirler. Özellikle yaşlı ve diğer sağlık sorunları olan hastalar bu gruba dahildir.

 

Cerrahi İçin Uygun Olmayan Hastalar: Bazı hastalar, cerrahi prosedürler için uygun olmayabilirler. TAVI, bu tür hastalar için bir alternatif olabilir.

 

Düşük Cerrahi Riski Olan Ancak Minimal İnvaziv Prosedürü Tercih Eden Hastalar: Bazı hastalar, geleneksel açık kalp cerrahisine uygun olsalar bile, daha az invaziv bir prosedürü tercih edebilirler. TAVI, bu tür hastalar için bir seçenek olabilir.

 

Ko-morbiditeleri Olan Hastalar: Birçok hasta, aortik kapak stenozu gibi hastalıkların yanı sıra başka sağlık sorunları da yaşar. TAVI, bu tür hastalar için daha az travmatik bir seçenek olabilir.

 

Ancak, her hasta için TAVI uygun olmayabilir. Özellikle genç ve aktif hastalar, uzun vadeli sonuçlar göz önünde bulundurularak dikkatlice değerlendirilmelidir.

TAVI Avantajları Nelerdir?

TAVI (Transkateter Aortik Valf İmplantasyonu) yöntemi, geleneksel açık kalp cerrahisine göre bazı avantajlar sunabilir. TAVI’nin avantajlarından bazıları:

 

 • Daha Az İnvaziv
 • Daha Hızlı İyileşme 
 • Daha Az Kan Kaybı
 • Daha Az Komplikasyon Riski
 • Daha Hızlı Hareket 
 • Daha İyi Yaşam Kalitesi

TAVI Yönteminin Riskleri

Her ne kadar açık kalp cerrahisine göre avantajları olsa da ‘’TAVI yönteminin riskleri var mıdır?’’ sorusu merak edilir. Geleneksel açık kalp cerrahisine göre daha az invaziv bir işlem olmasına rağmen, bazı riskler içerebilir. Bunlar şunları içerebilir:

 

Kapak Sızıntısı veya Darlık: Yeni kapak yerleştirilirken kapak sızıntısı veya darlık oluşabilir. Bu durum, kanın kalbin doğru şekilde pompalanmasını engelleyebilir ve semptomlara neden olabilir.

 

Damar Hasarı: Kateterin artere yerleştirilmesi sırasında damar hasarı meydana gelebilir. Bu durum, kanama veya arter duvarında yırtılma gibi komplikasyonlara neden olabilir.

 

Kalp Ritim Bozuklukları: TAVI işlemi sırasında veya sonrasında kalp ritim bozuklukları gelişebilir. Bu durum, özellikle kalp atışlarının hızlanması veya yavaşlaması gibi semptomlara neden olabilir.

 

İnme veya Tromboemboli: TAVI işlemi sırasında veya sonrasında inme veya tromboemboli riski vardır. Bu durum, pıhtı oluşumu ve arterlerin tıkanması sonucunda gelişebilir.

Vasküler Komplikasyonlar: Kateterin yerleştirilmesi sırasında vasküler komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu, arter duvarında yırtılma, kanama veya damar tıkanıklığı gibi sorunları içerebilir.

 

Kontrast Madde Reaksiyonları: TAVI işlemi sırasında kullanılan kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

 

Enfeksiyon: Her türlü cerrahi işlemde olduğu gibi, TAVI işlemi de enfeksiyon riskini taşır. Bu, yerleştirilen valfın enfekte olması veya kateterin yerleştirilmesi sırasında enfeksiyon oluşması gibi durumları içerebilir.

 

Her hasta için TAVI yöntemi uygun olmayabilir ve bu riskler, hasta ve doktor arasında detaylı bir değerlendirme yapılarak dikkate alınmalıdır. Özellikle hastanın genel sağlık durumu ve hastalığın özellikleri göz önünde bulundurularak, riskler ve faydalar dikkatlice değerlendirilmelidir.

TAVI Ne Kadar Sürer?

Genellikle, TAVI işlemi yaklaşık 1 ila 3 saat arasında sürer. Ancak, öncesinde ve sonrasında hazırlık ve iyileşme süreci de dahil olmak üzere toplam süre daha uzun olabilir. İşlem süresi, hastanın özelliklerine, cerrahi ekibin deneyimine ve işlem sırasında ortaya çıkan herhangi bir beklenmedik duruma bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, her hasta için işlem süresi farklılık gösterebilir.

TAVI Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

TAVI sonrası hastanede kalış süresi, geleneksel açık kalp cerrahisine göre genellikle daha kısadır. Genellikle, hastalar birkaç gün hastanede kalmaktadırlar. Ancak, kişinin sağlık durumuna bağlı olarak bu süre değişebilir.

 

İşlem sonrası ağrı ve rahatsızlık normaldir. Ancak, bu belirtiler genellikle hafif ve yönetilebilir düzeydedir. Hastalar genellikle ağrı kesiciler veya diğer ilaçlarla rahatlatılırlar.

 

TAVI sonrası hastalar, genellikle hızlı bir şekilde normale dönme eğilimindedirler. Ancak, doktorun önerileri doğrultusunda belirli bir süre boyunca fiziksel aktiviteleri sınırlayabilirler. Rehabilitasyon ve fizik tedavi programları, hastanın güçlenmesine ve iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olabilir.

 

Hastalar genellikle düzenli takip ziyaretleri için doktorlarına görünmelidirler. Bu ziyaretler, işlem sonrası iyileşme sürecinin izlenmesine ve herhangi bir olası komplikasyonun tespit edilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda doktorları tarafından önerilen yaşam tarzı değişikliklerini yapmalıdırlar. Bu değişiklikler arasında sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, sigara bırakma ve ilaç tedavisi gibi önlemler bulunabilir.

 

TAVI sonrası iyileşme süreci, her hastanın durumuna göre değişebilir. Ancak, genellikle hastaların hızlı bir şekilde iyileştiği ve günlük aktivitelere döndüğü gözlemlenmektedir.

1- TAVI Yöntemi Riskli midir?

Geleneksel açık kalp cerrahisine göre daha az invaziv bir işlem olmasına rağmen, bazı riskler içerebilir. Bunlar; kapak sızıntısı veya darlık, damar hasarı, kalp ritim bozuklukları, inme veya tromboemboli, vasküler komplikasyonlar, kontrast madde reaksiyonları, enfeksiyon olabilir. Her hasta için TAVI yöntemi uygun olmayabilir ve bu riskler, hasta ve doktor arasında detaylı bir değerlendirme yapılarak dikkate alınmalıdır. Özellikle hastanın genel sağlık durumu ve hastalığın özellikleri göz önünde bulundurularak, riskler ve faydalar dikkatlice değerlendirilmelidir.

2- TAVI İçin Hangi Testler Yapılır?

TAVI (Transkateter Aortik Valf İmplantasyonu) işlemine başlamadan önce, hastanın durumunu değerlendirmek ve işlemin uygunluğunu belirlemek için çeşitli testler yapılır. Bu testler genellikle şunları içerir:

 

 • Ekokardiyografi (EKO): Ekokardiyografi, kalbin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme testidir. Aortik kapak stenozu gibi durumların varlığını ve şiddetini belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

 

 • Kardiyak Kateterizasyon (Anjiyografi): Kardiyak kateterizasyon, kalp damarlarının ve kapakların yapısal ve fonksiyonel durumunu değerlendirmek için kullanılır. TAVI için kateterizasyon, aortik kapak ve çevresindeki damarların yapısını ve boyutunu belirlemek için gereklidir.

 

 • Efor Testi (Treadmill Testi): Efor testi, hastanın kalp sağlığını ve kapasitesini değerlendirmek için kullanılır. TAVI işlemine aday hastalar için genellikle kalp fonksiyonlarına uygunluk açısından bu test yapılır.

 

 • Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Toraks BT veya MR, aortik kök ve çevresindeki yapıları daha ayrıntılı bir şekilde görselleştirmek için kullanılır. Bu görüntüleme testleri, TAVI işlemi için kateter yerleştirme rotası ve kapak boyutu gibi detayları belirlemek için önemlidir.

 

 • Kan Testleri: TAVI öncesinde kan testleri yapılır. Bu testler, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek, anemi veya kan pıhtılaşması riskini belirlemek ve prosedür sırasında kullanılan ilaçlara yanıtı değerlendirmek için gereklidir.

 

Bu testler, hastanın TAVI işlemine uygunluğunu belirlemek ve prosedür sırasında karşılaşılabilecek potansiyel komplikasyonları en aza indirmek için önemlidir. Her hasta için testlerin türü ve kapsamı, hastanın özelliklerine ve klinik durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, testler hastanın durumuna özel olarak düzenlenir ve değerlendirme sürecinde kullanılır.